Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διεθνείς Συνεργασίες

Ο απομονωτισμός δεν πρέπει να είναι ίδιον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά αντίθετα η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών με φορείς και αυτοδιοίκητές κοινότητες, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, κοινή συμμετοχή σε έργα και προγράμματα, χρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών (π.χ. ΟΟΣΑ/OECD), κατατείνοντας στο όφελος του Δήμου μας, οικονομικό και τεχνογνωσίας.

 

Ο Συνδυασμός Λυκόβρυση – Πεύκη 2020 με υποψ. Δήμαρχο τον Παναγιωτη Ιωάννου πιστεύει στις Διεθνείς Συνεργασίες για το Δήμο μας και έχει την σχετική τεχνογνωσία μεταξύ των στελεχών του για να το κάνει με επιτυχία.

Ήδη εδώ και 5ετία έχει ξεκινήσει τις επαφές με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον και στις Η.Π.Α. (π.χ. Σικάγο, Φρανκφούρτη, Δουβλίνο κλπ.), ώστε να είναι όλα έτοιμα, μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του Δήμου από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Πρωτοβουλίες, όπως οι Παγκόσμιοι Συνεταιρισμοί για Αποτελεσματική Συνεργασία Ανάπτυξης (Global Partnerships for Effective Development Cooperation), το Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη της Συνεργασίας (UN Development Cooperation Forum), το Συνέδριο Πολιτικής για την Ανάπτυξη (Policy Forum on Development) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μερικές από τις δεκάδες ανάλογες πρωτοβουλίες για την προώθηση των πολιτικών συνεργασίας και την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων.

Είναι καιρός για τον Δήμο μας να περάσει στην επόμενη μέρα, στη νέα εποχή, καινοτομώντας και πρωτοπορώντας, με σύγχρονη αντίληψη και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό.

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ 2020