ΟΛΙΓΩΡΙΑΣ ……ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει πως  η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη σημερινή εποχή απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη και ανθρώπους πολύ καλούς γνώστες της Δημόσιας Διοίκησης. Διαφορετικά παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν δυσεπίλυτες καταστάσεις οι οποίες  περιπλέκουν τη λειτουργία της.

ΓΗΠΕΔΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με το θέμα της αδειοδότησης και της κατηγοριοποίησης η οποία έπρεπε να προηγηθεί σύμφωνα με την κείμενη πρόσφατη νομοθεσία, όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ οι οποίες έπρεπε να είχαν περατωθεί μέχρι 29/9/17, προκειμένου ο Δήμαρχος να εκδόσει τις άδειες λειτουργίας όλων των αθλητικών αυτών κέντρων, σύμφωνα με την νέα Υπουργική απόφαση του Ιουλίου του 2017. Ο Δήμος ώφειλε μέχρι αυτή την  ανατρεπτική προθεσμία να  προβεί στην κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων  με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρονται ρητώς όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που απαιτεί η νέα νομοθεσία, δηλαδή ο ν. 4479/2017 καθώς επίσης και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  το οποίο πιστοποιεί και εγκρίνει την κατηγοριοποίηση .

ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΥΚΗΣ

Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφέρουμε πως μέχρι σήμερα 29/9/17 τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν΅!! Ως εκ τούτου όλες οι αθλητικές Δημοτικές εγκαταστάσεις  στις οποίες αθλούνται εκατοντάδες συμπολίτες μας και μη, είναι μετέωρες και στερούνται αδείας λειτουργίας με συνέπεια σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία να παύσουν να λειτουργούν πάραυτα!!

Αυτό είναι πρωτοφανής ολιγωρία των υπηρεσιών του Δήμου και των επικεφαλής προϊσταμένων που τις διοικούν. Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές διότι εάν συνεχίσουν να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις, τώρα πια χωρίς άδεια λειτουργίας, ενέχει κινδύνους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά που είναι και  η πολυπληθέστερη ομάδα αθλουμένων, οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών, αυτές θα αναζητηθούν  όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, αλλά ώρα εξεύρεσης λύσεων προκειμένου οι αθλητικές εγκαταστάσεις να παραμείνουν ανοικτές, υποδεχόμενες, όπως χρόνια τώρα το κάνουν, τους αθλούμενους συμπολίτες μας.

Το ευχόμαστε ολόψυχα, διαφορετικά θα είναι πολύ οδυνηρές οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς ολιγωρίας.

Κύριε δήμαρχέ έχετε ενημερωθεί για το θέμα αυτό από το Ιούλιο με έγραφα και με email , γιατί δεν έχετε κάνει τίποτα μέχρι σήμερα? 

Μετά και από όλα αυτά κρίνουμε ότι είστε αδιάφοροι και επικίνδυνοι για τον δήμο μας

Κράτα το