Λυκόβρυση – Πεύκη Βιώσιμη Πόλη

Αναβαθμίζοντας τη ζωή στον Δήμο μας

Αυτές τις μέρες επιλέχθηκε η Βιέννη παγκοσμίως σαν η καλύτερη πόλη να ζει κάποιος το 2019, με βάση διεθνείς μελέτες και συγκρίσεις με σειρά κριτηρίων που διαμόρφωσε η Εταιρεία Διεθνών Συμβούλων Mercer.

Η τελική κατάταξη με τις 10 πρώτες πόλεις φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία.

Με ποια κριτήρια όμως έγινε η επιλογή των πόλεων και πως μπορούμε κι εμείς σε τοπικό επίπεδο να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του Δήμου μας, να μετατρέψουμε την Λυκόβρυση – Πεύκη σε μια Βιώσιμη Πόλη;

Πως μπορούν να συνδυαστούν η τεχνολογία, το πράσινο, η ασφάλεια, το κυκλοφοριακό κλπ., ώστε να μετατρέψουν το σήμερα σε ένα ελκυστικό αύριο;

Για να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία και βελτιωθεί η ποιότητα ζωής ξεκινάμε από τους παράγοντες που απαιτούνται για να αυξήσουμε την ελκυστικότητα της πόλης μας.

Η σύγχρονη πόλη πρέπει να πληροφορεί, να καινοτομεί και να ανταγωνίζεται, με στόχο την ικανοποίηση των πολιτών και την προσέλκυση πολιτών και επιχειρήσεων – επενδυτών, ώστε να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατόν μέλλον.

Πως κατατάσσεται με βάση αυτά η πόλη μας;

Ανταγωνιστικότητα

Είναι η πόλη μας ανταγωνιστική; Πως κατατάσσεται οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά;

Καταφέρνει να είναι ανταγωνιστική ως προς την υψηλή ποιότητα ζωής που εξασφαλίζει και ικανοποιητική ως προς τις οικονομικές ευκαιρίες;

Συνδεσιμότητα

Είναι η πόλη μας συνδεδεμένη τοπικά, εθνικά και παγκόσμια, σε σχέση με τις δημόσιες υποδομές, τις μεταφορές, την ροή ταλέντων κλπ.;

Έμπνευση

Πως μπορούν να τονισθούν τα στοιχεία διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας, που μοναδικά έχει η πόλη μας, ώστε να ξεχωρίσει από άλλες πόλεις / Δήμους και να προσελκύσει κατοίκους, εταιρείες, ξένους, τουρίστες και επενδυτές;

Πως μπορεί να εμπνεύσει υπογραμμίζοντας την μοναδική ταυτότητα της πόλης στο μυαλό των πολιτών, των επισκεπτών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών;

Ανάπτυξη

Είναι η πόλη ελκυστική σε ξένους, τουρίστες, εργαζόμενους με προσόντα, κεφαλαιούχους επενδυτές και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες;

Εκτιμώνται πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη της πόλης;

 

Η μελέτη της Mercer βασίστηκε σε 39 κριτήρια για την βαθμολόγηση και κατάταξη των πόλεων, που συνοπτικά είναι χωρισμένα στις εξής κατηγορίες:

 • Αναψυχή

 

 • Στέγαση
 • Οικονομικό Περιβάλλον
 • Διαθεσιμότητα καταναλωτικών αγαθών
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και Μεταφορές
 • Πολιτικό και Κοινωνικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Κοινωνικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Σχολεία και Εκπαίδευση
 • Ιατρικές και Υπηρεσίες Υγείας

Τα 39 αυτά κριτήρια, που συνοψίστηκαν σε 10 κατηγορίες ως ανωτέρω, διαμορφώνουν ένα πλέγμα, το οποίο χαρακτηρίζει την Ποιότητα Ζωής, δημιουργούν ένα πίνακα βαθμολόγησης και σύγκρισης τω πόλεων σε σχέση με τα ωφελήματα που προσφέρουν και προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Η σύγχρονη τάση απαιτεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες σε μέγιστη απόσταση 10-15 λεπτών από το χώρο που κατοικεί.

Σύμφωνα με το Κέντρο Βιώσιμων Πόλεων διαμορφώνεται η Πυραμίδα, που ξεκινώντας από την Δυναμική Διακυβέρνηση της Πόλης συνεχίζει με την Δημιουργία του Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης (Συστήματα, σε σχέση με το Πώς θα επιτευχθεί η Βιώσιμη Πόλη).

Τα ζητούμενα από τον Σχεδιασμό (το Τι / τα Ποια είναι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα) είναι η εξασφάλιση Ανταγωνιστικού Οικονομικού Περίγυρου και Διαρκώς Βελτιούμενου Περιβάλλοντος Διαβίωσης, με απώτερο στόχο να διαμορφώσουν την Υψηλή Ποιότητα Ζωής.

Οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, τα διάφορα έργα, η κάλυψη αναγκών και οι προσλήψεις προσωπικού, οι διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες, πρέπει να είναι συμβατές με τον Κεντρικό Σχεδιασμό της Πόλης και να κατατείνουν, ως ανωτέρω στο Πώς και στο Τι, στην υποβοήθηση των Συστημάτων με στόχο τα Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα.

Ένα παράδειγμα κεντρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντολογικής προσέγγισης – πάλι από το Κέντρο Βιώσιμων Πόλεων, μας δείχνει πως οι σύγχρονες πόλεις (το παράδειγμα αφορά στη Σιγκαπούρη, αλλά πολύ ευκολότερα μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρότερες πόλεις όπως η δική μας) σχεδιάζουν την ανάπτυξη του πληθυσμού τους (πυκνότητα κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) σε σχέση με το Πράσινο, ώστε να επιτύχουν την Βιώσιμη Πόλη.

Η Λυκόβρυση – Πεύκη έχει ήδη ικανή παρουσία Πρασίνου, αλλά είναι ακόμη μακριά από την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να χαρακτηρισθεί Βιώσιμη Πόλη με βάση τα Διεθνή Στάνταρντς.

Η διαβάθμιση των πόλεων είναι σε κλίμακες Πληθυσμιακής Πυκνότητας και Βιωσιμότητας η ακόλουθη:

 • Πόλη Κήπος
 • Πόλη μέσα σε Κήπο
 • Πόλη Κήπων και Υδάτων (θλιβερή η εικόνα των βρώμικων και χωρίς νερό σιντριβανιών που «κοσμούν» σήμερα τον Δήμο μας, ακόμη και στην κεντρική πλατεία)
 • Πόλη στη Φύση

Δανειζόμαστε ένα άλλο παράδειγμα από την Εταιρεία Συμβούλων Deloitte και τον Οργανισμό Οδηγώντας στην Αυστραλία, σχετικό με την Βιώσιμη Πόλη, τους διαθέσιμους χώρους (μετακίνησης, στάθμευσης κλπ.), που μας δείχνει πως ο «έξυπνος» σχεδιασμός εξοικονομεί χώρο, αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτιώνει τον χρόνο μετακινήσεων, σε τελική ανάλυση κατατείνει στην Βιώσιμη Πόλη.

Η φωτογραφία μας δείχνει πως μετακινώντας τον ίδιο αριθμό κατοίκων τι χώρο χρειαζόμαστε, αν η μετακίνησή τους γίνει με λεωφορείο, με ποδήλατα ή με αυτοκίνητα.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική και ο τρόπος οργάνωσης της Πόλης με τοπικές συγκοινωνίες, πύκνωση δρομολογίων, σύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς (π.χ. με τον σταθμό του ηλεκτρικού ή του προαστιακού κλπ.), χρήση του ποδηλάτου (με δημιουργία ποδηλατοδρόμων, υπηρεσιών ενοικίασης ποδηλάτων, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων  κλπ.) είναι θέμα του γενικού ανασχεδιασμού και αναδιοργάνωσης του Δήμου, με στόχο την Βιώσιμη Πόλη.

Συνοψίζοντας, ένα θέμα, που σήμερα θίγουμε την «κορυφή του παγόβουνου» είναι εμφανές, ότι η οργάνωση και ο σχεδιασμός κεντρικά ενός Δήμου και εν προκειμένω του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, πρέπει να ξεφύγει από την απλή, διαχειριστική λειτουργία και να φιλοδοξήσει, να αναμορφώσει, να καινοτομήσει, να αναβαθμίσει, ώστε να προσδώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, μοναδικότητα, ανταγωνιστικότητα, Ποιότητα Ζωής.

Ο Συνδυασμός «Λυκόβρυση – Πεύκη 2020» μέσα από το Πρόγραμμα του, αλλά και την Δημόσια Διαβούλευση, που έχει εδώ και 5 χρόνια ξεκινήσει μέσα από τον ιστότοπο http://www.lp2020.com/ , αλλά και την Πρωτοβουλία «Γειτονιά – Γειτονιά», επισκεπτόμενοι κάθε γειτονιά του Δήμου μας και συζητώντας με τους κατοίκους τα ιδιαίτερα προβλήματα και ανησυχίες τους, με ανοικτό μυαλό, με εισαγωγή καινοτομικών λύσεων και πρωτοβουλιών, με χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών για την «έξυπνη» πόλη, φιλοδοξεί με την Συμμετοχή και Δραστηριοποίηση των Κατοίκων και με τόλμη να αλλάξει τον Δήμο μας.

Τα ανωτέρω αποτελούν βασικά σημεία της προσπάθειάς μου για τις αναγκαίες αλλαγές στο Δήμο μας με περίγραμμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της εισαγωγής καινοτομίας και της εμπέδωσης της ασφάλειας.

Με εκτίμηση

Γιώργος Παπαδόπουλος 
Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Λυκόβρυση – Πεύκη 2020
 
gdpapadopoulos@gmail.com 
www.facebook.com/GDP.lp2020