ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ

Η σημερινή πραγματικότητα στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων, είτε σε τοπικό (επίπεδο δήμου),  είτε σε διατοπικό (επίπεδο περιφέρειας)  δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική σε ότι αφορά την περιβαντολογική επιβάρυνση σαν συνέπεια του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απόβλητα μας.

Η  συγκέντρωση και ταφή των απορριμμάτων σε χωματερές ,και σε χιλιάδες  σκουπιδότοπους, που δεν ελέγχονται, μέχρι σήμερα,( παρά την αξιόλογη προσπάθεια που έχει καταβληθεί, και συνεχίζεται για τον περιορισμό τους  εκ μέρους της πολιτείας,) αλλά  ακόμα, και  στους ελεγχόμενους χώρους «υγειονομικής ταφής», έχει συνέπειες με περιβα-ντολογική επίπτωση όπως, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τοξικά κατασταλάγματα, παραγόμενες διοξίνες από εκούσιες ,η μη καύσεις των απορριμμάτων, αφόρητες δυσοσμίες, υποβαθμίσεις περιοχών, ανεξέλεγκτες περισυλλογές και διακομιδή των απορριμμάτων από τρίτα άτομα, και πάρα πολλές άλλες συνέπειες.

Η καύση των απορριμμάτων από την άλλη πλευρά ,θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι μεν «εξαφανίζει» το πρόβλημα αλλά επιβαρύνει δυσανάλογα το περιβάλλον, απελευθερώνοντας  επικίνδυνες για την δημόσια υγεία, διοξίνες ,και διάφορα άλλα τοξικά, αέρια και  στερεά απόβλητα, συμβάλλοντας επίσης στην αύξηση του  φαινομένου του θερμοκηπίου.

Πέραν των παραπάνω όμως, η  οικονομική επιβάρυνση, δηλαδή το συνολικό κόστος διαχείρισης του σημερινού όγκου των απορριμμάτων με τις μεθόδους που ακολουθούμε σήμερα, έχει καταστεί απαγορευτικό σαν επιμέρους επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών για την αντιμετώπιση του,  ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές κρίσιμες  συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας σαν συνέπεια της  οικονομικής κρίσεως που διέρχεται η Πατρίδα μας .

Το πρόβλημα  με την πάροδο των ετών έχει αυξηθεί, παράλληλα με την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων που καλούμαστε πρακτικά να αντιμετωπίσουμε, και να διαχειριστούμε είτε σαν τοπικές κοινωνίες, είτε σαν περιφέρεια γενικότερα.

Σήμερα πλέον, η κεντρική διοίκηση αντιλαμβανόμενη την σοβαρότητα του θέματος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα της  διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλες του, τις κρίσιμες παραμέτρους και διαστάσεις, τόσο από περιβαντολογική, όσο και από οικονομική άποψη, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δίνει μία μοναδική κατεύθυνση σχεδιασμού σε λεπτομέρειες, πραγματικά ενθαρρυντικές για τον στόχο τον οποίο καλείται να υπηρετήσει,  τόσο σε τοπικό όσο και σε διατοπικό επίπεδο (Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων -ΠΕΣΔΑ).

Στο προοίμιο του αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το ΕΣΔΑ ..

«αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι.

Τελικός σκοπός είναι να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, να μειώνεται ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους, για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.»

Το ΕΣΔΑ περιγράφει και εισάγει στην καθημερινότητα μας, έννοιες όπως ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ περισυλλογής ,διαλογής, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης , κομποστοποίησης, κ.ά. σε επίπεδο  δήμου, των απορριμμάτων  που καθημερινά παράγουμε σαν πολίτες-δημότες.

Το κρίσιμο σημείο είναι να καταλάβουμε ότι η πολιτική της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης  δεν είναι μία ακόμη αποσπασματική προσπάθεια , ή μία μόδα, αλλά είναι πραγματικά  η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών  έτσι όπως πολύ εμπεριστατωμένα περιγράφεται στο ΕΣΔΑ

Για την  επίτευξη των στόχων που θέτει το ΕΣΔΑ απαιτείται συστηματική προσέγγιση για , ενημέρωση και ενεργοποίηση των Δημοτών σε κρίσιμα θέματα συμπεριφοράς ,και γενικότερα πρακτικής εφαρμογής στην καθημερινή διαχείριση των αποβλήτων μας .

Έτσι θα πρέπει να οργανώνονται δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης από την πολιτεία και τους ΟΤΑ σε συστηματική βάση κατά την διάρκεια του έτους, με ποικίλους τρόπους, όπως προβολές σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις από τοπικές αρχές ,και φορείς, ενημέρωση των παιδιών μέσα από τα σχολεία  και πολλές σχετικές δραστηριότητες σχετικά με το παραπάνω θέμα.

Όμως το κυριότερο είναι να αντιληφθεί η κάθε ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  ότι ένα τόσο τεράστιο θέμα δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και πρόχειρα, διότι απλά το θέμα δεν αφορά μόνο μια περιοχή αλλά όλη την επικράτεια, και κάθε σχεδιασμός και πρόταση από τις τοπικές ηγεσίες θα πρέπει να έχει σαν βάση την σωστή γνώση και την συνολική αντίληψη του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία  (μέσα από την συλλογική δραστηριοποίηση, και αντιμετώπιση,  της διαχείρισης των απορριμμάτων) να ανακαλύψουμε ότι μόνον να κερδίσουμε έχουμε :

  • Σε επίπεδο περιβαντολογικής επιβάρυνσης
  • Σε επίπεδο οικονομικής επιβάρυνσης της διαχείρισης αποβλήτων
  • Αλλά και το κυριότερο σε διεξόδους εργατικής απασχόλησης για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού

Η Δημοτική μας ομάδα κοινωνικού προβληματισμού ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ 2020 κάτω από την καθοδήγηση και ηγεσία του Τάκη του Ιωάννου δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα όπως την διαχείριση των αποβλήτων ,έχοντας αναδείξει με ευαισθησία, μέσα από  πολλαπλές εκδηλώσεις πρώτη το θέμα.    

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ 2020

 

Κράτα το

Κράτα το